Запиши се онлайн

Registration

Контакти

Страница 1 от 5

Електронен формуляр за прием на нови деца

Този електронен формуляр по-долу е еквивалент на хартиеният носител, който бихте попълнили ако постъпите на място в детската градина. Попълвайки тази електронна бланка, Вие декларирате желанието си детето Ви да бъде записано в първа възрастова група в Детска градина "Мечо Пух" - Габрово!
До
Директора
на детска градина
"Мечо Пух" - гр. Габрово

З А Я В Л Е Н И Е

Подател*
Напишете имената си в качеството си на подател!

Местожителство*
Посочете Вашето местожителство!

Град*
Посочете града, в който живеете!

Улица*
Посочете улицата, където живеете!

*
Посочете № на улицата, където живеете!

Блок
Посочете името на блока, където живеете! Пример: Катюша, Академик и т.н.

Вход
Посочете входа на блока, където живеете!

Апартамент №
Посочете № на апартамента, където живеете!

Посочете населеното място*
Посочете населеното място, където живеете!

Постоянен адрес на подателя*
Въведете постоянен адрес!

Настоящ адрес на подателя*
Въведете настоящ адрес!

Декларирам следните данни за детето:

Трите имена на детето*
Посочете трите имена на детето!

Дата на раждане на детето*
Посочете рождената дата на детето!

Място на раждане на детето*
Посочете мястото на раждане на детето!

ЕГН на детето*
Посочете ЕГН-то на детето!

Брой членове на семейството*
Посочете броя членове от което се състои Вашето семейство!

Имам друго дете, което посещава детската градина в момента*
Посочете дали друго Ваше дете посещава градината!

Детето се казва*
Посочете трите имена на другото дете!

ЕГН на детето*
Посочете ЕГН-то на другото дете!

Прикачи удостоверяващ документ*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Имам три или повече деца *
Посочете дали имате три или повече деца!

Удостоверение за раждане: №*
Invalid Input

Ако имате повече от три деца, напишете удостоверенията за раждане със запетая!

Прикачи необходимите документе*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Ако имате повече от три деца, архивирайте всички удостоверенията за раждане в файл zip или rar преди да ги прикачите!

Детето е с тежко хронично заболяване *
Посочете дали детето ви страда от тежко хронично заболяване!

Решение на ТЕЛК №*
Посочете номера на решението на ТЕЛК за тежкото хронично заболяване на детето Ви!

Прикачи решението на ТЕЛК*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Ако имате дете с хронично заболяване моля прикачете удостоверяващ документ!

Декларирам следните данни за майката:

Имена за майката*
Напишете трите имена на майката!

Адрес на местоживеене на майката*
Посочете адреса на местоживеене на майката!

Месторабота на майкатата*
Посочете местоработата на майката!

Заемана длъжност на майката в местоработата й*
Посочете заеманата длъжност на майката в местоработата й!

Мобилен телефон на майката*
Посочете мобилен телефон на майката!

Е-mail на майката*
Посочете валиден e-mail на майката!

Декларирам следните данни за бащата:

Имена за бащата*
Посочете трите имена на бащата!

Адрес на местоживеене*
Посочете адреса на местоживеене на бащата!

Месторабота на бащата*
Посочете местоработата на бащата!

Заемана длъжност на бащата в местоработата му*
Посочете заеманата длъжност на бащата в местоработата му!

Мобилен телефон на бащата*
Посочете мобилен телефон на бащата!

Е-mail на бащата*
Посочете валиден e-mail на бащата!

Допълнителна информация:

Моля, оставете непопълнени онези полета, които не се отнасят за Вас :

Родител инвалид в семейството*
Посочете има ли родител-инвалид в семейството!

Единият от родителите е инвалид – (% инвалидност) *
Посочете процентността на инвалидност, която има единият родител, съгласно ТЕЛК решението!

Решение на ТЕЛК за инвалидност № / г.*
Посочете № и датата на решението на ТЕЛК комисията!

Прикачи решението на ТЕЛК*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Самотен-родител*
Посочете дали сте самотен родител!

Удостоверение №*
Посочете № и дата на удостоверението!

Прикачи удостоверение*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Починал родител:*
Посочете има ли починал родител!

Уверение №*
Посочете № и дата на уверението!

Прикачи уверение*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Родител/и е редовен студент в акредитирано висше учебно заведение*
Посочете дали има РЕДОВЕН студент в семейството!

Студент/и в семейството е*
Посочете кой е студент в семейството!

Уверение №*
Посочете № и дата на уверението!

Прикачи удостоверение*
Прикачения файл не е разрешен от администратора или надвишава допустимият размер - 16 МБ! Разрешени файлови формати "zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xslx, jpeg, jpg, png, bmp, gif"

Ако и двамата родители са редовни студенти, моля архивирайте удостоверенията преди да ги прикачите!

Родители/настойници, които са подали заявление за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.
Подавали ли сте заявление за прием в друга детска градина?*
Посочете дали сте подали друго заявлението за прием в първа възрастова група в друга детска градина!

Въведи кода:*
Въведи кода:
Генерирай друг код Грешен код!