Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

Седмично разписание

Седмично разписание на педагогическите ситуации в Детска градина „Мечо Пух" за учебната 2020/2021 година

 

 група

     понеделник

         вторник

             сряда

       четвъртък

           петък

сутрин

след обяд

сутрин

 след 

 обяд            

сутрин

след обяд

сутрин

след обяд

сутрин

след обяд

 

 I

 група

1.Математика

ФК

1.БЕЛ

2.Музика

  

       /

                 

 

1.Околен свят

2.Физическа култура

ИИ

1.Конструиране и технологии

2.Музика

         

        /

1.Изобразително изкуство

ФК

 

II група

1.Околен свят

2.Физическа култура

 

      /

1.БЕЛ

2.Музика

ИИ

1.Околен свят

2.Математика

ФК

1.БЕЛ

2.Музика

 

ИИ

 

1.Конструиране и технологии

2.Физическа

култура

     

      /

 

III група

1.Околен свят

2.Физическа култура

КТ

1.БЕЛ

2.Музика

ИИ

1.Математика

2.Физическа

култура

БЕЛ

1.Изобразително изкуство

2.Музика

 

ОС

1.Конструиране

и технологии

2.Математика

ФК

 

III-IV

група

1.Математика

2.Конструиране и технологии

ФК

1.БЕЛ

2.Музика

3.Околен свят

ИИ

1.Математика

2.Физическа

култура

КТ

1.ОС

2.Музика

3.Математика

 

БЕЛ

1.БЕЛ

2.Изобразително изкуство

ФК

 

IV група

 

 

1.Математика

2.Конструиране

и технологии

ФК

1.БЕЛ

2.Музика

3.Околен свят

ИИ

1.Математика

2.Физическа

култура

КТ

1.ОС

2.Музика

3.Математика

 

БЕЛ

1.БЕЛ

2.Изобразително изкуство

ФК