Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

Децата на ДГ “МЕЧО ПУХ“- верни на родното изкуство, обичаи и традиции

   В ДГ “Мечо Пух“ от години съществува традиция-щом есента разпилее топлите си багри по склоновете на планината, подготвителните групи поемат на път към вековните корени на потеклото си-потекло на българи.Докосването до мъдростта, красотата и възвишените идеали на народното изкуство и бит, разкриват пред детските души богатството от идеи-духовни и материални, изпълват сърцата им с гордост и любов,с привързаност към миналото на род и родина, с оптимизъм и вяра за бъдещето.

   В изпълнение на дейностите от годишния план и по Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и тази есен подготвителните групи посетиха „Боженски чифлик“ в с.Съботковци.На 15 и 16 октомври децата от ІІІ и ІV групи се докоснаха до древните тайни в хлебарството, поизцапаха ръцете си с брашно и тесто и месейки го, вложиха своето въображение и усещане за красота и измайсториха уникални ароматни хлебчета за радост на присъстващите родители и учители.

   Само след няколко дни, на 22 октомври, същите групи посетиха с.Гарван по покана на НЧ “Хр.Ботев 2008“, във връзка с проект на читалището за провеждане на интерактивни форми на неформално екообразование “С празна крина хамбар не се пълни“.

   Посещението на музейната експозиция и практическото усвояване на народни художествени и домашни занаяти/плетене на плет, варене на царевица на пещ, месене на хляб и др./въведоха децата в света на народното изкуство, българския фолклор, традиция и бит.Това е най-прекият и естествен път за получаване на екологични знания и ценностно ориентиране,за приемане на природата като вдъхновител на всичко,сътворено от пъргавите пръсти на българина, а нейната красота като предпоставка за хармония. А ние, възрастните, сме убедени, че всичко видяно, чуто и преживяно, децата ще отнесат със себе си в своето ежедневие и в бъдещето.