Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 3-4 ГОД.

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято! Входящо проследяване

Свързана реч

Речник

Звукова култура

Граматически правилна реч

Знам и мога

Установяване на равнището на представите, уменията и отношенията по ядра:

„Свързана реч“, „Речник“, „Граматически правилна реч“, „Звукова култура„ и „Възприемане на литературно произведение.

 

IX

2

Това съм аз

Възприемане на литературно произведение Свързана реч

Аз имам, Калина Малина

Знания:

Запознаване със стихотворението „Аз имам“ от Калина Малина.

Активизиране на представата за човешкото тяло и неговите части.

Умения:

Активно слушане и възприемане на стихотворението; активно участие в беседа по текста на стихотворението по време на подвижна игра за посочване частите на човешкото тяло; назоваване на собственото си име и възрастта си.

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към тялото си.

 

X

3

Това съм аз

Пресъздаване на литературно произведение Свързана реч

Дай си дясната ръка,

Иван Николов

Знания:

Запознаване със стихотворението „Дай си дясната ръка“ от Иван Николов.

Овладяване на речеви форми и етикетно поведение при запознаване и общуване.

Умения:

Заучаване на стихотворението наизуст и пресъздаване с подходяща интонация; използване на етикетни изрази за запознаване.

Отношения:

Възпитаване на вежливо отношение към събеседника.

 

X

4

Моят дом  

Възприемане на литературно произведение Свързана реч

Умните буболечки, Радой Киров

Знания:

-      Запознаване със стихотворението „Умните буболечки“ от Радой Киров

Умения:

-      Активно участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението;

-      Разпознаване и правилно назоваване на основните характеристики на колибката.

Отношение:

-      Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

1

2

3

4

5

6

X

5

Моят дом

Възприемане на литературно произведение Речник

Закуска за татко, Ангелина Жекова

Знания:

-      Запознаване с текста на стихотворението „Закуска за татко“ от Ангелина Жекова;

-      Систематизиране на представата за семейството и неговите членове;

-      Активизиране на думи, названия на прибори и съдове (тиган, чиния, чаша, лъжица)

Умения:

-      Участва в беседа за анализ на сюжетна картина;

-      Определяне на обитателите на дома и техните роднински връзки;

-      Разпознаване и правилно назоваване на прибори и съдове.

Отношения:

-      Изразяване на внимание, любов и загриженост към най-близките хора от семейството.

 

X

6

Моите игри

Възприемане на литературно произведение

Граматически правилна реч

Столчета, Харалампи Харалампиев

Знания:

Запознаване със стихотворението „Столчета“ от Харалампи Харалампиев.

Конкретизиране и систематизиране на представата за съвместна игра.

Умения:

Съставяне на кратки прости изречения с помощта на нагледно-действени похвати по време на игра за построяване на влакче;

Образуване правилно на единствено и множествено число на думите;

Упражняване правилно произношение на звукоподражанията.

Отношение:

Изразяване на емоционално отношение към играта като съвместна дейност.

 

XI

7

Моите игри

Възприемане на литературно произведение Свързана реч

Петелът и боичките, Виталий Сутеев

Знания:

Запознаване с приказката „Петелът и боичките“ от Виталий Сутеев

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Описва петела, като назовава основни негови характеристики.

Отношения:

Изразяване на положително емоционално отношение към литературно произведение.

 

XI

8

Имам приятели

Възприемане на литературно произведение Граматически правилна реч

Щурец и мравка, Александър Божилов

Знания:

Запознаване със стихотворението „Щурец и мравка“ от Александър Божилов.

Умения:

Възприемане на стихотворението;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението;

Съставяне на кратки прости изречения по нагледна опора.

Отношение:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

XI

9

Имам приятели

Възприемане на литературно произведение Граматически правилна реч

Пип, пип, пип, по Доналд Бисет

Знания:

Запознаване с разказа „Пип, пип, пип“ от Доналд Бисет.

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Умения за образуване правилно на множествено число на думи и обратно (крави -крава, кокошки -кокошка);

Упражняване в правилно произнасяне на звукоподражания.

Отношения:

Изразяване на грижа и любов към малките пиленца.

 

XI

10

Аз харесвам

Възприемане на литературно произведение

Речник

Отишла баба за дренки, Ран Босилек

Знания:

Запознаване с приказката „Отишла баба за дренки“ от Ран Босилек

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Произнася думите правилно;

Различаване на начало и край на литературно произведение.

Отношения:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

XII

11

Аз харесвам

Възприемане на литературно произведение

Свързана реч

4 + 2 = 1, Петко Колев

Знания:

Систематизиране на представата за зайчето въз основа на разглеждане на картинка и играчка;

Запознаване със стихотворението „4 + 2 = 1“ от Петко Колев.

Умения:

Възприемане на стихотворението по нагледна опора;

Описване зайчето като назовава отделни негови характеристики.

Отношения:

Възпитаване на грижовно отношение към играчките, с които играе.

 

XII

12

Детската градина

Възприемане на литературно произведение

Един цар на пързалката, Радой Киров

Знания:

Запознаване със стихотворната приказка „Един цар на пързалката“ от Радой Киров.

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

назоваване на героите и последователността на техните действия;

Различаване на начало и край в литературно произведение.

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

XII

13

Детската градина

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Учителката, Дора Габе

Знания:

Запознаване със стихотворението „Учителката“ от Дора Габе

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението;

Заучаване на стихотворението наизуст и пресъздаване с подходяща интонация.

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

I

14

Аз пътувам

Възприемане на литературно произведение

Корабче, Виталий Сутеев

Знания:

Запознаване с приказката „Корабче“ от В. Сутеев;

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Различаване на начало и край на литературно произведение.

Отношения:

Изразяване на емоционално –оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

I

15

Аз пътувам

Граматически правилна реч

Речник

Пътуване с кола

Знания:

Активизиране на знания/представа за понятието автомобил и свързаната с него лексика.

Умения:

Назоваване на отделните характеристики на автомобила;

Съставяне на кратки прости изречения.

Отношения:

Изразяване на положително отношение към правилата за пътуване в автомобил.

 

I

16

Всички се мият

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

Чисти ръчички, Лъчезар Станчев

Знания:

Систематизиране на представата за лична хигиена чрез активизиране на названия на хигиенни средства и начини на използването им.

Умения:

Активно възприемане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Заучаване на стихотворението наизуст и пресъздаване с подходяща интонация.

Правилна употреба на множествено число на думи и обратно (ръчички – ръчичка)

Отношение:

Изразяване на положително отношение към личната хигиена.

 

I

17

Всички се мият

Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на литературно произведение

Неумити котенца, Лиана Даскалова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Неумити котенца“ от Лиана Даскалова.

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението; правилна употреба на единствено и множествено число на думи (котенце, котенца; локвичка, локвички; рокличка, роклички; шапка, шапки);

Заучаване на стихотворението наизуст и пресъздаване с подходяща интонация;

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

II

18

Моят празник

Възприемане на литературно произведение Граматически правилна реч

Ако не вярваш, Лиляна Стефанова

Знания:

Запознаване със стихотворението „Ако не вярваш“ от Лиляна Стефанова.

Умения:

Активно възприемане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението; съставяне на кратки прости изречения.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герой на литературно произведение

 

II

19

Моят празник

Свързана реч Граматически правилна реч

Рожденият ден на Радостин

Знания:

Активизиране на знания/представа за рождения ден, като личен празник

Умения:

Разбиране и правилна употреба на поздрави за рожден ден;

Съставяне на кратки прости изречения.

Отношения:

Изразяване на положително отношение към рождения ден, като личен празник.

 

II

20

Моята страна

Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на литературно произведение

Родино мила, Георги Веселинов

Знания:

Запознаване със стихотворението „Родино мила“ от Георги Веселинов

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Заучаване на стихотворението наизуст и пресъздаване с подходяща интонация;

Произнася правилно думите.

Отношение:

Изразяване на любов към родината.

 

II

21

Моята страна

Възприемане на литературно произведение

Непослушното яребиче, Петър Бобев

Знания:

Запознаване с приказката „Непослушното яребиче“ от Петър Бобев

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Различаване на начало и край на литературно произведение;

Назовава името на страната ни.

Отношения:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

III

22

Хайде на хорцето!

Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на литературно произведение

Хорце,

Стоян Дринов

Знания:

Запознаване със стихотворението „Хорце“ от Стоян Дринов.

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Заучаване на стихотворението наизуст с помощта на нагледно-действени похвати по време на подвижна игра.

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

III

23

Хайде на хорцето!

Възприемане на литературно произведение Граматически правилна реч

Пролетно хорце,

Веса Паспалеева

Знания:

Запознаване със стихотворението „Пролетно хорце“ от Веса Паспалеева.

Умения:

Активно възприемане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението; съставяне на кратки прости изречения.

Отношение:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герой на литературно произведение.

 

III

24

Животните и техните малки

Възприемане на литературно произведение

Пиле и пате, Виталий Сутеев

Знания:

Запознаване с приказката „Пиле и пате“ от Виталий Сутеев;

Активизиране на представата за домашни птици чрез разглеждане на картинки и снимки.

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Различаване на начало и край на литературно произведение.

Отношения:

Изразяване на емоционално –оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

III

25

Животните и техните малки

Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на литературно произведение

Пиле, Пиле, Васил Ив. Стоянов

Знания:

Запознаване със стихотворението „Пиле, Пиле“ от Васил Ив. Стоянов

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му; Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението;

Заучаване на стихотворението наизуст с помощта на нагледно-действени похвати по време на театрализирана игра.

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към герой на литературно произведение.

 

IV

26

Диви животни

Възприемане на литературно произведение

Заенце Баенце, Трайко Симеонов

Знания:

Запознаване с приказката „Заенце Баенце“ от Трайко Симеонов;

Активизиране на представата за диви животни чрез разглеждане на картинки и снимки.

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Различаване на начало и край на литературно произведение.

Отношения:

Изразяване на емоционално –оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

IV

27

Диви животни

Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на литературно произведение

Юнашки рев, Васил Ив. Стоянов

Знания:

Запознаване със стихотворението „Юнашки рев“ от Васил Ив. Стоянов.

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението;

Заучаване на стихотворението наизуст и пресъздаване с подходяща интонация.

Отношение:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

IV

28

Плодове и зеленчуци

Възприемане на литературно произведение Речник

Азбука на здравето, Петър Милев

Знания:

Запознаване със стихотворението „Азбука на здравето“ от Петър Милев;

Систематизиране на представата за плодове чрез активизиране на названия.

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по текста на стихотворението;

Разпознаване и правилно назоваване на плодове.

Отношение:

Изразяване на положително отношение към плодовете и зеленчуците.

 

V

29

Плодове и зеленчуци

Свързана реч

Граматически правилна реч

Зайо Байо, гледай тук

Знания:

Систематизиране на представата за зеленчуци чрез активизиране на названия.

Умения:

Участие в беседа за анализ на сюжетна картина по темата;

Разпознаване и правилно назоваване на зеленчуци;

Пресъздаване на кратко стихотворение с помощта на нагледно-действени похвати по време на игра с пръсти.

Отношение:

Изразяване на положително отношение към зеленчуците.

 

V

30

Времето навън

Възприемане на литературно произведение

Косе Босе, Ран Босилек

Знания:

Запознаване с приказката „Косе Босе“ от Ран Босилек.

Умения:

Изграждане култура на слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста;

Назоваване на героите и последователността на техните действия;

Различаване на начало и край на литературно произведение.

Отношения:

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно произведение.

 

V

31

Времето навън

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение

След дъжда, Веселин Ханчев

Знания:

Запознаване със стихотворението „След дъжда“ от Веселин Ханчев

Умения:

Възприемане на стихотворението и съпреживяване на настроението му;

Заучаване на стихотворението наизуст с помощта на нагледно-действени похвати по време на подвижна игра.

Отношения:

Изразяване на емоционално отношение към литературно произведение.

 

V

32

Лято, здравей! Изходящо проследяване

Свързана реч Речник Граматически правилна реч Звукова култура Възприемане на литературно произведение Пресъздаване на литературно произведение

Знам и мога

Установяване на равнището на представите, уменията и отношенията по ядра:

„Свързана реч“, „Речник“, „Граматически правилна реч“, „Звукова култура„ и „Възприемане на литературно произведение; „Пресъздаване на литературно произведение“

 
             

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МАТЕМАТИКА

 

Месец

Седмица

Образователно ядро

Теми

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Входящо проследяване

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

Времеви отношения

Равнинни фигури

Това го знам!

Различава едно и много.

Практически обследва височината на предметите.

Разпознава и назовава ден и нощ.

Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.

Диагно-стични задачи – входно ниво

2

Това съм аз!

Количествени отношения

Броя до 1

Брои до 3.

 

X

3

Това съм аз!

Количествени отношения

Едно и много

Различава едно и много.

 

4

Моят дом

Измерване

Равни по височина

Определя равни по височина предмети.

 

5

Моят дом

Количествени отношения

Толкова, колкото

Сравнява 2 предметни групи (до 3 предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

 

6

Моите игри

Измерване

Колко е високо…

Практически обследва височината на предметите.

 

XI

7

Моите игри

Равнинни фигури

Кръгло като слънце

Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.

 

8

Имам приятели

Количествени отношения

Броя до 2

Брои до 3.

 

9

Имам приятели

Количествени отношения

Толкова, колкото

Сравнява 2 предметни групи (до 3 предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

 

10

Аз харесвам

Равнинни фигури

Това е като топка

Избира назованата фигура.

 

XII

11

Аз харесвам

Измерване

Равни по височина

Определя равни по височина предмети.

 

12

Детската градина

Времеви отношения

Студено е!

Има представа за годишните сезони.

 

13

Детската градина

Количествени отношения

Броя до 2

Брои до 3.

 

 

1

2

3

4

5

6

I

14

Аз пътувам

Времеви отношения

Ден и нощ

Разпознава и назовава ден и нощ.

 

15

Аз пътувам

Измерване

Равни по височина

Определя равни по височина предмети.

 

16

Всички се мият

Количествени отношения

Толкова, колкото

Сравнява 2 предметни групи (до 3 предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

 

17

Всички се мият

Пространствени отношения

Отпред, отзад

игрова

Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение – горе, долу, отпред,отзад.

 

II

18

Моят празник

Количествени отношения

Едно и много

Различава едно и много.

 

19

Моят празник

Равнинни фигури

Като прозорче

Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.

 

20

Моята страна

Количествени отношения

Толкова, колкото

Сравнява 2 предметни групи (до 3 предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

 

21

Моята страна

Равнинни фигури

Някои си приличат

Избира назованата фигура.

 

III

22

Хайде на хорцето!

Времеви отношения

Времето се затопля

Има представа за годишните сезони.

 

23

Хайде на хорцето!

Количествени отношения

Броя до 3

Брои до 3.

 

24

Животните и техните малки

Времеви отношения

Ден и нощ

Разпознава и назовава ден и нощ.

 

25

Животните и техните малки

Количествени отношения

Броя до 3

Брои до 3.

 

IV

26

Диви животни

Количествени отношения

Толкова, колкото

Сравнява 2 предметни групи (до 3 предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

 

27

Диви животни

Пространствени отношения

Къде е…

игрова

Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение – горе, долу, отпред, отзад.

 

28

Плодове и зеленчуци

Равнинни фигури

Те си приличат

Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.

 

29

Плодове и зеленчуци

Измерване

Равни по височина

Определя равни по височина предмети.

 

V

30

Времето навън

Равнинни фигури

На какво приличат?

Избира назованата фигура.

 

31

Времето навън

Времеви отношения

Топло е!

Има представа за годишните сезони.

 

32

Лято, здравей!

Изходящо проследяване

Количествени отношения

Измерване

Пространствени отношения

Времеви отношения

Равнинни фигури

Това го знам!

Брои до 3.

Определя равни по височина предмети.

Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение – горе, долу, отпред, отзад.

Има представа за годишните сезони.

Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.

Диагностични задачи – изходно ниво

Образователно направление

Тема

Период на провеждане

Околен свят

Моят дом

Месец  октомври- 4 седмица

Околен свят

Моите игри

Месец  ноември- 7 седмица

Околен свят

Аз пътувам

Месец  януари- 14 седмица

Околен свят

Разпознавам звук и цвят

Месец  април- 27 седмица

Околен свят

С мама и татко на разходка

Месец май- 30 седмица

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ОКОЛЕН СВЯТ

 

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Светът на природата и неговото опазване

Това го знам

Разпознава образа си и назовава пола си.

Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи.

Назовава домашни животни и техните малки.

Назовава плодове и зеленчуци.

Диагностични задачи, входящо ниво

2

Това съм аз!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Моето име е...

Описва себе си, като назовава името си и посочва близките си приятели, както и предпочитанията си към облекло и играчки.

Разпознава образа си и назовава пола си.

Детско портфолио

X

3

Това съм аз!

Светът на природата и неговото опазване

Обичам животните

Назовава домашни животни и техните малки.

Наблюдение, текущо оценяване

4

Моят дом

Социална и здравословна среда

Аз живея тук

Различава сградите на дома и на детската градина.

Наблюдение, текущо оценяване

5

Моят дом

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Семейство

Изразява привързаност към членове на семейството.

Наблюдение, текущо оценяване

6

Моите игри

Светът на природата и неговото опазване;

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Слънчево е

Назовава в природни картини метеорологичното време като слънчево, дъждовно, снежно.

Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи.

Наблюдение, текущо оценяване

XI

7

Моите игри

Социална и здравословна среда

Любими играчки

Назовава игрови средства, роли и правила.

Детско портфолио

8

Имам приятели

Социална и здравословна среда

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Хайде да играем заедно

+ игра

Споделя играчки и пособия с децата.

Наблюдение, текущо оценяване

9

Имам приятели

Социална и здравословна среда

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Играем на...

игрова

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие.

Участва в игри с други деца.

Наблюдение, текущо оценяване

10

Аз харесвам

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Цветовете

Посочва това, което харесва или не харесва.

Детско портфолио

XII

11

Аз харесвам

Светът на природата и неговото опазване Самоутвърждавaне и общуване с околните

Плодове и зеленчуци

Назовава плодове и

зеленчуци.

Посочва това, което харесва или не харесва.

Детско портфолио

12

Детската градина

Социална и здравословна среда

За нас се грижат...

Познава професии, свързани с грижите за децата в детската градина

Наблюдение, текущо оценяване

 

1

2

3

4

5

6

 

13

Детската градина

Културни и национални ценности

Празнуваме заедно

Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

Наблюдение, текущо оценяване

I

14

Аз пътувам

Социална и здравословна среда

В автомобила

Знае правилата за пътуване в автомобил, като използва детско столче.

Детско портфолио

15

Аз пътувам

Социална и здравословна среда

Детски автомобил

игрова

Знае правилата за пътуване в автомобил, като използва детско столче.

Наблюдение, текущо оценяване

16

Всички се мият

Социална и здравословна среда

Чисти ръце

Познава средства за хигиена и начини на използването им

Наблюдение, текущо оценяване

17

Всички се мият

Социална и здравословна среда

В банята

Познава средства за хигиена и начини на използването им

Детско портфолио

II

18.

Моят празник

Културни и национални ценности

На рожден ден

Назовава лични празници.

Текущо оценяване, детско портфолио

19

Моят празник

Културни и национални ценности

Празник в детската градина

Назовава лични празници.

Текущо оценяване, детско портфолио

20

Моята страна

Културни и национални ценности

България

Знае името на страната ни.

Наблюдение, текущо оценяване

21

Моята страна

Културни и национални ценности

Разходка из България

игрова

Знае името на страната ни.

Наблюдение, текущо оценяване

III

22

Хайде на хорцето!

Културни и национални ценности

Пролетен празник

Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

Наблюдение, текущо оценяване

23

Хайде на хорцето!

Културни и национални ценности

Моите игри

Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

Наблюдение, текущо оценяване

24

Животните и техните малки

Светът на природата и неговото опазване

Домашни животни

Назовава домашни животни и техните малки.

Наблюдава в близката среда домашни и диви животни.

Текущо оценяване, детско портфолио

25

Животните и техните малки

Светът на природата и неговото опазване

Малките на домашните животни

Назовава домашни животни и техните малки.

Наблюдава в близката среда домашни и диви животни.

Текущо оценяване, детско портфолио

IV

26

Диви животни

Светът на природата и неговото опазване

В парка

Наблюдава в близката среда домашни и диви животни.

Текущо оценяване, детско портфолио

27

Разпознавам звук и цвят

Социална и здравословна среда

Цветовете

Формира сензорни усещания и възприятия за звук и цвят.

Вслушва се в различни звукове и ги определя по сила.

Разпознава цветовете на светофара.

Текущо оценяване, детско портфолио

28

Плодове и зеленчуци

Светът на природата и неговото опазване

Плодове

Назовава плодове и зеленчуци.

Текущо оценяване, детско портфолио

29

Плодове и зеленчуци

Светът на природата и неговото опазване

Зеленчуци

Назовава плодове и зеленчуци.

Текущо оценяване, детско портфолио

V

30

С мама и татко на разходка

Социална и здравословна среда

На улицата

Придвижва се за ръка с възрастните, когато се разхожда по улицата.

Определя разстоянието до възрастния-близо и далече.

Разпознава участници в движението.

Да се научат къде и как се движат по улицата.

Текущо оценяване, детско портфолио

31

Времето навън

Светът на природата и неговото опазване

Времето се променя

Назовава в природни картини метеорологичното време като слънчево, дъждовно, снежно.

Текущо оценяване, детско портфолио

32

Лято, здравей!

Самоутвърждавaне и общуване с околните

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазване

Вече мога!

Назовава лични празници.

Различава сградите на дома и на детската градина.

Назовава домашни животни и техните малки.

Посочва това, което харесва или не харесва.

Диагностика, изходящо ниво

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Художествено възприемане,

Изобразителни материали и техники

1/1, 2

На плажа

Следва пунктирана линия вертикално и в кръг на познат обект, оцветява с цветни моливи.

Апликира, като използва различни елементи от изрязани форми.

Моделира в кръгло чрез техниката овалване.

Входящото равнище се оценява чрез резултата от изпълнението на изобразителните задачи при рисуване, апликиране и моделиране.

2

Това съм аз

Изобразителни материали и техники

2/1

Новите ми дрехи

2/2

Принцеса

Използва декоративни елементи при украса на облекло.

Създава умение за отпечатък от ръка и чрез дорисуване с флумастер пресъздава приказен образ.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

X

3

Това съм аз

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

3/1, 2

Моят портрет

Апликира портрет от кръгли форми.

Моделира свой портрет с техниките овалване, сплескване и разточване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и моделиране.

4

Моят дом

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

4/1, 2

Къща

Планира последователността от действия при работа с графичен материал и следване на пунктирана линия в мрежа.

Апликира познат обект от действителността чрез комбиниране на изрязани форми.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

5

Моят дом

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

5/1, 2

В къщата на трите мечета

Следва пунктирана линия на обекти от позната приказка.

Използва графични материали при дорисуване и оцветяване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

6

Моите игри

Изобразителни материали и техники, Изобразително творчество

6/1

Моите играчки

6/2

Играя на театър

Формира обобщена представа за заобикалящите го предмети, свързва ги по вид и цвят и ги изобразява с графичен материал.

Усвоява и използва различни по големина кръгли форми и ги пресъздава в познати животни чрез комбиниране на характерните им белези.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

 

1

2

3

4

5

6

XI

7

Моите игри

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

7/1, 2

Любими играчки

Формира обобщена представа за характерните особености на предмети от заобикалящата среда чрез използване на подходящи материали и техники на работа.

Апликира, като комбинира различни изрязани форми и дорисува с флумастер.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

8

Имам приятели

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

8/1, 2

Приказни герои

Създава умение за свързване и дорисуване с графични материали.

Разширява познанията си за цветовете, ориентира се при дорисуване и следване на илюстриран предмет.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

9

Имам приятели

Изобразителни материали и техники

9/1, 2

Косе-Босе

Дорисува и оцветява познат герой от приказка.

Апликира, като комбинира различни изрязани форми на познат герой от приказка.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

10

Аз харесвам

Изобразителни материали и техники

10/1

Скрита картина

10/2

Горски животни

Ориентиране и диференциране на изобразителни елементи по образец.

Пресъздава образи на познати горски животни с техниките овалване и разточване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при моделиране и рисуване.

XII

11

Аз харесвам

Изобразителни материали и техники

11/1

Кой къде се крие

11/2 Животните харесват

Изразява оценъчно отношение към обектите и явленията чрез средствата на цветовете.

Установява прилики и разлики между сходни обекти от действителността.

Свързва храна със съответно животно.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

12

Детската градина

Художествено възприемане,

Изобразителни материали и техники

12/1

Моят режим

12/2

Клоун

Изразява оценъчно отношение към обектите и явленията чрез средствата на цветовете.

Планира последователността от действия при апликиране на любим персонаж.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

13

Детската градина

Художествено възприемане,

Изобразителни материали и техники

13/1, 2

Коледна елха

Формира умение за работа с четка – печатане с върха и цяла четка при декориране.

Моделира познати обекти от действителността и използва разнообразни материали за декорирането им.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

I

14

Аз пътувам

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

14/1

Кола

14/2

Влак

Използва съответен материал и техника на работа при рисуване на познат обект от заобикалящата действителност.

Формира обобщена представа за обекти от заобикалящата действителност чрез комбиниране на различни геометрични форми и апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

15

Аз пътувам

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

15/1 Платноходка

15/2

Самолет

Моделира познат обект върху дъска, използва познати техники на работа.

Формира обобщена представа за най-характерните части на подходящи обект от действителността чрез дорисуване и оцветяване.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и рисуване.

16

Всички се мият

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

16/1, 2

Чистотата е здраве

Разпознава познати обекти от бита, дорисува ги и ги оцветява с подходящи цветове.

Апликира познати обекти от бита чрез предварително изрязани форми.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

17

Всички се мият

Изобразителни материали и техники

17/1, 2

Коте и жаба

Свърза частите но познати животни, дорисува ги и ги оцветява с подходящи цветове.

Моделира в релеф с подходящи техники на работа портрет на познато животно.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

II

18

Моят празник

Изобразителни материали и техники

18/1

Рожден ден

18/2

Снежен човек

Използва познати геометрични форми за декорация върху нарисувана основа.

Създава умение за отпечатване с чаша и пресъздава обект с дорисуване и апликиране.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и рисуване.

19

Моят празник

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

19/1, 2

Открий ме

Открива обекти от заобикалящата действителност и ги оцветява като образеца с графични материали.

Създава умение за откриване на разлики в еднакви картинки и рисува подобна с материали и техники по избор.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

20

Моята страна

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

20/1

В розовата градина

20/2

Роза

Използва подходящи цветове при оцветяване по образец на обекти от действителността.

Моделира в релеф чрез разточване на познат обект от действителността.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

21

Моята страна

Изобразителни материали и техники

21/1, 2 Мартеници

Създава умение за апликиране на мартеници с разнообразни материали.

Използва подходящи техники на работа при апликиране на природна картина.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране.

III

22

Хайде на хорцето!

Изобразителни материали и техники

22/1

Коланче

22/2

Диадема

Открива разлики в илюстрирани еднакви картинки и следва образец при дорисуване и оцветяване на колан.

Декорира свободно, като съчетава различни изрязани форми за украса на диадема.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

23

Хайде на хорцето!

Изобразителни материали и техники, Изобразително творчество

23/1, 2 Великденско яйце

Създава умение за използване на предмет (клечка за уши) за печатане с водни бои при декориране на великденско яйце.

Използва и комбинира различни геометрични форми при апликиране на великденски яйца.

Залепва ги върху нарисувана основа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и апликиране.

24

Животните и техните малки

Изобразителни материали и техники, Изобразително творчество

24/1, 2

Патенце

Създава умение за използване на разнообразни материали при апликиране.

Формира умение за рисуване на познати герои от приказка, като следва образец и етапи на работа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при апликиране и рисуване.

 

25

Животните и техните малки

Изобразителни материали и техники, Изобразително творчество

25/1

Зайчето и сърничката

25/2

Кокошка и пиленца

Оцветява с подходящи цветове, чрез плътно защриховане познати обекти от действителността.

Печата с ръка и пръст и дорисува с флумастер познати домашни животни.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

IV

26

Диви животни

Изобразителни материали и техники

26/1, 2

Лъв

Умее да рисува вертикални линии, като следва пунктир.

Използва разнообразни материали за работа при пресъздаване на диво животно.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

27

Диви животни

Изобразителни материали и техники, Изобразително творчество

27/1, 2

Зоопарк

Пресъздава диви животни чрез отпечатване и дорисуване.

Моделира диви животни, като използва подходящи техники на работа по нагледна основа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване, моделиране и апликиране.

28

Плодове и зеленчуци

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

28/1

Обичам плодове и зеленчуци

28/2

Череши, грозде и морков

Формира обобщена представа за плодове и зеленчуци.

Рисува с графичен материал, като следва етапи на работа и образец.

Пресъздава познати плодове и зеленчуци с отпечатък на пръст и дорисуване с флумастер.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

29

Плодове и зеленчуци

Изобразителни материали и техники

29/1, 2

Парче диня

Апликира и залепва върху нарисувана основа познат обект от действителността. Декорира чрез печатане с пръст.

Моделира в кръгло различни плодове и зеленчуци.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване и моделиране.

V

30

Времето навън

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

30/1, 2

Сезоните са четири

Формира умение за изобразяване на промените в природната среда чрез печатане с пръст върху нарисувана основа.

Създава умение за дорисуване на познати обекти и явления от действителността.

Използва определени цветове при оцветяването им.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

31

Времето навън

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники

31/1

Цвете

31/2

Цветна поляна

Планира последователността на действията си при дорисуване на познат обект от действителността в мрежа и оцветява по образец.

Рисува и печата с пръст цветна поляна върху светла или тъмна основа.

Оценява се резултатът от изобразителните задачи при рисуване.

32

Лято, здравей!

Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники,

Изобразително творчество

32/1, 2

Пикник

Установяване на равнището на новите знания и умения в изобразителните дейности.

Изходното ниво се оценява от изпълнението на изобразителни задачи при рисуване, апликиране и моделиране.

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МУЗИКА

Месец

Седмица

Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

Възприемане; Музика и игра;

Елементи на музикалната изразност

1/1, 2

„Морска симфония“

м. народна

т. А. Стоянова

Включва се с радост в изпълнението на музикални дейности.

Ходи според ритъма и темпото на песента, припява според индивидуалните си възможности, опитва се да свири подражателно на някои от инструментите, като следва показ от преподавателя.

Установяване на входящо ниво на

музикалните способности на децата в групата.

2

Това съм аз

Възпроизвеждане;Музика и игра

2/1, 2

„Пляскай с ръчички“

м. холандска народна песен б.т. А. Стоянова

Формира усет за темпо в музиката чрез възможност да ходи, пляска и/или потропва според бързината на песента.

 

X

3

Това съм аз

Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

3/1, 2

„Въртележка“

м. народна

т. А. Стоянова

Формира музикално-слухови представи и усет за бързина в музиката (темпо).

 

4

Моят дом

Възприемане; Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

4/1, 2

„Хитрото мишленце“

Възприема песен, като се вслушва в текста и се опитва да вникне в съдържанието на „музикалната приказка“.

Възприема песен в умерено темпо.

 

5

Моят дом

Възприемане; Възпроизвеждане

5/1, 2

„Бисквитено чудовище“

м. холандска народна песен б.т. А. Стоянова

Възприема и възпроизвежда песен с кратък текст и лесна мелодия.

Изпълнява песен, която спомага за развитието на говорния апарат.

 

6

Моите игри

Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

6/1, 2

„Алибомбо“

м. народна

т. А. Стоянова

Движи се ритмично в двувременен метрум.

Възприема песен в умерено темпо.

Включва се в изпълнението на песен, която спомага за развитието на добра дикция и артикулация, като припява на припева.

 

 

1

2

3

4

5

6

XI

7

Моите игри

Възприемане; Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

7/1, 2

„Лунапарк“

м. народна

т. А. Стоянова

Възприема песен с елементи на постепенно забързване (встъпление) и забавяне (край).

Запознава се с ударния инструмент дървено конче и свързва звученето му с конския ход или бяг.

Ходи, пляска с ръце и/или свири на ударни дървени инструменти (клавеси, дървени кончета) равномерно в двувременен метрум.

 

8

Имам приятели

Възпроизвеждане

8/1, 2

„Шапка от картон“

холандска народна песен б.т. А. Стоянова

Изпълнява песен, като следва модела на изпълнение – говор (произнасяне на цифрите от 1 до 4) и пеене (текста на песента).

Изпълнява песен с шеговит характер – реагира на съдържанието на текста.

 

9

Имам приятели

Възприемане; Възпроизвеждане; Елементи на музикалната изразност; Музика и игра

9/1, 2

Имам приятели

Затвърждава учени песни, изпълнява ги, като прави съпровод с движения, стъпки или детски ударни инструменти.

 

10

Аз харесвам

Възпроизвеждане;Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

10/1, 2

„Дядо Коледа не спал“

популярна песен

Изпълнява песен с любима тематика, свързана с Дядо Коледа.

Натрупва слухови представи за възходящо и низходящо движение на тонове от мелодията на песента.

 

XII

11

Аз харесвам

Възприемане; Възпроизвеждане; Елементи на музикалната изразност

11/1, 2

„Нека всеки знае, Коледа дошла е“

популярна песен

Включва се с желание в изпълнението на песента. Разширява представите си за възходящо и низходящо движение на мелодичната линия.

Изпълнява припева на песента със съпровод на звънчета или други детски ударни музикални инструменти.

 

12

Детската градина

Възприемане; Музика и игра

12/1, 2

„Звънят звънчета“

м. Джеймс Лорд Пиърпонт,

б.т. Катя Воденичарова

Възприема музиката с ангажирано слухово внимание и провокиран интерес към дейността възприемане на музика.

 

13

Детската градина

Възпроизвеждане;Музика и игра

13/1, 2

„Снежен човек“

м. Веса Берова

т. Васил Павурджиев

Пее, като се опитва да имитира точното и чисто изпълнение на учителя си и на записа на детските гласове.

Свири подражателно с детски ударни инструменти.

 

I

14

Аз пътувам

Възпроизвеждане;Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

14/1, 2

„Шарено влакче“

м. народна

т. А. Стоянова

Възприема песен с ярко изразени звукоизобразителни елементи.

Изпълнява песента, като ходи ритмично в група един зад друг и имитира движенията на вагончетата по релсите.

 

15

Аз пътувам

Възприемане; Възпроизвеждане

15/1, 2

Аз пътувам

Възприема и изпълнява (с помощ от възрастен и/или самостоятелно) песни по избор на учителя, по музика, която да може да запомни и изпълни с помощ, но и самостоятелно.

 

16

Всички се мият

Възприемане; Възпроизвеждане; Елементи на музикалната изразност

16/1, 2

„Болното зъбче“

м. Д. Кърнолски

Разширява музикално-слуховите си представи за кратки тонови трайности в припева на песента.

Възприема песен в умерено темпо и умерено силна динамика.

 

17

Всички се мият

Възприемане; Възпроизвеждане

17/1, 2

Всички се мият

Възприема и възпроизвежда песни по избор на учителя, по музика, която да може да запомни и изпълни с помощ, но и самостоятелно.

 

II

18

Моят празник

Възприемане;

Възпроизвеждане;Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

18/1, 2

„Старият вълшебник“

м. народна

т. А. Стоянова

Възприема и изпълнява песен с нежна звучност, тиха динамика, плавна мелодия.

Възприема и възпроизвежда текста и мелодията на припева на песента.

 

19

Моят празник

Възпроизвеждане;Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

19/1, 2

„Под копчето на Дон Мартин“

м. народна

т. А. Стоянова

Съпровожда песента, като пляска с ръце или свири с детски ударни инструменти (три пъти в края на всяка фраза).

Възприема и съпровожда песен с постепенно забързващо се темпо.

Разширява музикално-слуховите си представи за темпото в музиката.

 

20

Моята страна

Възпроизвеждане;Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

20/1, 2

„Знамето ни е трицветно“

м. и т. М. Митов

Изпълнява маршова песен, като пее бодро с изнесен глас и върви равномерно в дву-временен метрум.

 

21

Моята страна

Възпроизвеждане;Възприемане; Музикална игра

21/1, 2

Моята страна

Възприема и възпроизвежда песни по избор на учителя, по музика, която да може да запомни и изпълни с помощ, но и самостоятелно.

Възприемане на тембъра на музикалния инструмент акордеон.

 

III

22

Хайде на хорцето!

Възприемане; Музика и игра

22/1, 2

„Лазарска песен“

м. Ал. Кръстев

т. Л. Бобевски

Възприема песен в народен стил.

Включва се в изпълнението, като се залавя за ръце, движи се в кръг, с което имитира танцуване на хоро.

Възприема тембъра на народния ударен инструмент тъпан.

 

23

Хайде на хорцето!

Възпроизвеждане; Музика и игра

23/1, 2

„Чук, чук, яйчице“

т. Дора Габе

Изпълнява песен със съпровод на дървени яйчица, клавеси, дървени кончета и др.

 

24

Животните и техните малки

Възпроизвеждане; Елементи на музикалната изразност

24/1, 2

„Кравата Лола“

м. народна

т. А. Стоянова

Възпроизвежда песен в умерено темпо със звукоизобразителни елементи.

 

25

Животните и техните малки

Възприемане; Елементи на музикалната изразност

25/1, 2

„Чучулига“

френска народна песен,

б. т. А. Стоянова

Възприема песен в бързо темпо и умерено силна динамика.

 

IV

26

Диви животни

Възпроизвеждане; Музика и игра; Елементи на музикалната изразност

26/1, 2

„Песента на щурчето“

м. народна

т. А. Стоянова

Възприема песен с нежна звучност.

 

27

Диви животни

Възпроизвеждане;Възприемане; Музика и игра

27/1, 2

Диви животни

Възприема и възпроизвежда песни по избор на учителя, по музика, която да може да запомни и изпълни с помощ, но и самостоятелно.

 

28

Плодове и зеленчуци

Възпроизвеждане; Елементи на музикалната изразност

28/1, 2

„Зеленчуци“

м. М. Кочев

т. Ц. Церковски

Изпълнява популярната песен, като се опитва да пее без напрежение в гласните връзки, с мека звучност, с вярна интонация и ритмика.

 

V

29

Плодове и зеленчуци

Възприемане;

Музика и игра;

Елементи на музикалната изразност

29/1, 2

„Бобче“

м. и т. М. Гашева

Възприема песен с ясно изразен двувременен метрум. Съпровожда песента с ритмично ходене и движения, следващи съдържанието на текста. Съпровожда песента с ударни музикални инструменти.

 

30

Времето навън

Възпроизвеждане; Музика и игра

30/1, 2

„Слънчице“

м. народна

т. А. Стоянова

Изпълнява песен с редуване на пеене и музикална декламация.

 

31

Времето навън

Възпроизвеждане; Възприемане; Музика и игра

31/1, 2

Времето навън

Възприема и възпроизвежда песни по избор на учителя, по музика, която да може да запомни и изпълни с помощ, но и самостоятелно.

 

32

Лято, здравей!

Възприемане; Възпроизвеждане;Музика и игра

32/1, 2

„Лято, здравей!“

Разпознава визуално музикалните инструменти акордеон и тъпан.

Пее до три научени кратки песни.

Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица – хванати за ръце и един зад друг.

Марширува на подходяща музика.

Установяване на изходящо ниво на

музикалните способности на децата в групата.

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Месец

Седмица

Образователно ядро

Теми

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане,

лято!

Входяща диагностика

Обработване на материали, съединяване и свързване

Грижи и инициативност

Техника

Какво научих и мога. Пъзел

Установяване на основни знания и умения от яслената група

Диагностични задачи – входящо ниво

2

Това съм аз!

Грижи и инициативност

Дрехи за момче и момиче

Има представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане.

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Структурирано наблюдение

X

3

Това съм аз!

Грижи и инициативност

Моите дрехи

Придобиване на представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане.

Облича се и съблича с помощта на възрастен.

Структурирано наблюдение

4

Моят дом

Конструиране и моделиране

Етикети за шкафче и моливи

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Облича се и съблича с помощта на възрастен.

Структурирано наблюдение

5

Моят дом

Грижи и инициативност

Как подреждаме и пазим чисто

Има представа за изискванията за безопасност и чистота.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Текущо оценяване

6

Моите игри

Конструиране и моделиране

Пчеличка

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Структурирано наблюдение

XI

7

Моите игри

Обработване на материали, съединяване и свързване

Весели игри с децата

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Лепи хартиени ленти върху лист.

Детско портфолио, структурирано наблюдение

8

Имам приятели

Обработване на материали, съединяване и свързване

От какво се прави

Има представа за хартия и природни материали.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Структурирано наблюдение

9

Имам приятели

Конструиране и моделиране

Гривни

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Текущо оценяване

10

Аз харесвам

Конструиране и моделиране

Пъзели

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Детско портфолио

XII

11

Аз харесвам

Конструиране и моделиране

Детска градина

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Детско портфолио, структурирано наблюдение

12

Детската градина

Грижи и инициативност

Моето шкафче

Има представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане.

Облича се и съблича с помощта на възрастен.

Структурирано наблюдение

13

Детската градина

Обработване на

материали, съединяване и свързване

Коледна украса

Промушва конци и прежда през отвор.

Сгъва, залепва и нанизва

 с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Детско портфолио

I

14

Аз пътувам

Техника

Автобус

Има представа за играчки на отделни превозни и товарни средства.

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Детско портфолио, структурирано наблюдение

15

Аз пътувам

Техника

Товарен камион

Има представа за играчки на отделни превозни и товарни средства.

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Текущо оценяване

16

Всички се мият

Техника

На масата

Различава инструменти, които използва в своята дейност – четка, молив, прибор за хранене и др.

Подрежда прибор и салфетка за хранене по указания.

Текущо оценяване

17

Всички се мият

Грижи и инициативност

Несесер

Има представа за изискванията за безопасност и чистота.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

II

18. Моят празник

Грижи и  инициативност

Украса за празник

Лепи хартиени ленти върху лист.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Текущо оценяване

19

Моят празник

Грижи и инициативност

Как подреждаме

Има представа за изискванията за безопасност и чистота.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Детско портфолио, структурирано наблюдение

20

Моята страна

Конструиране и моделиране

Цветя за празника

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Лепи хартиени ленти върху лист.

Детско портфолио

21

Моята страна

Конструиране и моделиране

Торбичка

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Детско портфолио, структурирано наблюдение

III

22

Хайде на хорцето

Конструиране и моделиране

Картичка

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Структурирано наблюдение, Текущо оценяване

23

Хайде на хорцето

Грижи и инициативност

Народни носии.

Видове дрехи

Има представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане.

Облича се и съблича с помощта на възрастен.

Текущо оценяване

24

Животните и техните малки

Обработване на материали, съединяване и свързване

Гнездо

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Детско портфолио

25

Животните и техните малки

Конструиране и моделиране

Кокошка с пиленца

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

IV

26

Диви животни

Конструиране и моделиране

Мече

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Структурирано наблюдение

27

Диви животни

Конструиране и моделиране

Таралеж и гъсеничка

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Включва изработени играчки в игрови дейности.

Детско портфолио, структурирано наблюдение

28

Плодове и зеленчуци

Конструиране и моделиране

Плодове и зеленчуци

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Текущо оценяване

29

Плодове и зеленчуци

Конструиране и моделиране

Великден

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Структурирано наблюдение

V

30

Времето навън

Техника

Кораб –календар

Има представа за играчки на отделни превозни и товарни средства.

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Текущо оценяване, структурирано наблюдение

31

Времето навън

Обработване на материали, съединяване и свързване

Чадърчета

Има представа за хартия и природни материали.

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

Детско портфолио

32

Лято, здравей!

Изходяща

диагностика

Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързване.

Грижи и инициативност.

Техника

Какво научих и мога

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии от 1. група.

Диагностични задачи – изходящо ниво

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 

Месец

Седмица

Образователно ядро

Теми

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Довиждане, лято!

(измерване на нивото на физическа дееспособност) – входяща диагностика

ЕПДД

ИДД

ФД

СПДД

1/1

Какво мога

Изпълнява тестове за мускулна сила на ръцете, раменния пояс и гърба (хвърляне на плътна топка,

80 г) и тест за издръжливост (максимален брой клякания за 20 сек).

Форми: Педагогическа ситуация (ПС) Методи: Педагогическо наблюдение, тестиране на количествени резултати, поточен

ЕПДД

ИДД

ФД

СПДД

1/2

Какво мога

Изпълнява тест за бързина (гладко бягане на 40 м).

Форми: Педагогическа ситуация (ПС) Методи: Педагогическо наблюдение, тестиране на количествени резултати, поточен

ЕПДД

ИДД

ФД

СПДД

1/3

Какво мога

Изпълнява тест за мускулите на краката (взривна сила – скок на дължина от място с два крака).

Форми: Педагогическа ситуация (ПС) Методи: Педагогическо наблюдение, тестиране на количествени резултати, поточен

2

Това съм аз!

ЕПДД

ФД

2/1

В детската градина

Придвижва се с ходене, изпълнява общоразвиващи упражнения (ОРУ).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

ЕПДД

ФД

2/2

В детската градина

Извършва двигателна дейност по свой избор, придвижва се чрез ходене, катери се по катерушка, като стъпва на всеки напречник с два крака.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

 

1

2

3

4

5

6

   

ЕПДД

ФД

2/3

Обичам да подскачам

Изпълнява ОРУ, изпълнява подскоци с два крака на място, придвижва се на кратки разстояния с подскоци.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

X

3

Това съм аз!

ИД

ЕПДД

3/1

Игри с ходене

Участва в организирана двигателна дейност, изпълнява ЕПДД, проявява емоционална удовлетвореност от игрова двигателна дейност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

 

ЕПДД,

ИД

ФД

3/2

Това съм аз

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане в права посока, проявява точност и съобразителност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

 

ЕПДД

СПДД

3/3

Разходка на открито

Изпълнява двигателна дейност с естествено-приложен и оздравителен характер.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

4

Моят дом

ЕПДД

СПДД

ФД

4/1

Строители

Изпълнява ЕПД, участва в игри със състезателен характер, придвижва се с ходене и бягане в права посока, проявява бързина и точност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

ЕПДД

СПДД

ФД

ИД

4/2

Подвижни игри

Изпълнява упражнения с комплексно въздействие върху организма, участва в организирана двигателна дейност, използва ЕПД в игрова дейност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

 

4/3

Строители

Придобива умения за придвижване на зигзаг, демонстрира желание за участие в двигателна дейност, проявява емоционална удовлетвореност от участие в игри.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

5

Моят дом

ЕПДД

ФД

5/1

Отивам у дома

Изпълнява разучени ОРУ, демонстрира умения за придвижване с ходене и бягане до определен ориентир, придобива умения за придвижване в коридор.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

ЕПДД

ФД

5/2

Игри с ЕПД

Изпълнява ОРУ, включва се с желание в организирани игри, изпълнява двигателни задачи за обогатяване на ЕПД.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод

ЕПДД

ИД

ФД

5/3

Домът на Зайко

Придвижва се с ходене и бягане, развива взривна сила на долните крайници, включва се в сюжетни игри.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

6

Моите игри

ЕПДД

ИД

ФД

6/1

Игри с ходене и провиране

Изпълнява упражнения за повишаване на физическата дееспособност, придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката, придобива умения за провиране през обръч.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИД

ФД

6/2

Подвижни игри

Придвижва се разпръснато с бягане и ходене, участва в сюжетни подвижни игри, проявява емоционална удовлетвореност от участието в игри.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИД

ФД

6/3

Подвижни игри

Придвижва се в права посока и на зигзаг с ходене и бягане, извършва двигателна дейност за повишаване на функционалните възможности на организма.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

XI

7

Моите игри

ЕПДД

ИД

ФД

СПДД

7/1

„Ти гониш“,

„Предай нататък“

Повишаване на продължителността на физическото натоварване, придобива умения за подаване на гумена топка над глава с две ръце (децата са строени в колона).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИД

ФД

7/2

Листа и вятър

Изпълнява ОРУ с обща насоченост, придвижва се с бягане и ходене, разбира инструкции, проявява емоционална удовлетвореност от участие в игрова дейност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИД

ФД

7/3

Преодолявам препятствия

Извършва двигателна дейност за повишаване на физическата дееспособност, придвижва се разпръснато и се строява в кръг, придвижва се чрез ходене с прекрачване на предмети, стреми се към точно изпълнение.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

8

Имам приятели

ЕПДД

ФД

СПДД

8/1

Играем с топка

Работи за развиване на ЕПД, придвижва се разпръснато и в колона с ходене и бягане, придобива умения за търкаляне на топка между деца в положение седеж.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

СПДД

ЕПДД

8/2

Разходка на открито

Участва в двигателна дейност с оздравителен характер, придвижва се с ходене по неравен терен.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

СПДД

ЕПДД

ФД

8/3

Танцувам с приятели

Изпълнява групово ЕПД с музикален съпровод, проявява желание за участие в организирани дейности.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

9

Имам приятели

ЕПДД

ФД

ИД

9/1

Равновесно ходене с пренасяне на предмет

Изпълнява упражнения за повишаване на физическата дееспособност, придобива представи и умения за равновесно ходене.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

9/2

Догони топката!

Развива ЕПД, проявява съобразителност и бързина, търкаля топка в права посока.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

9/3

Теглене на въже

Развива ЕПД, придвижва се с ходене и бягане, изпълнява ОРУ, придобива умения за екипна работа на умения, изпълнява прескок с два крака на въже (преминава цялата дължина на въжето), поставено на земята, демонстрира издръжливост.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

10

Аз харесвам

ЕПДД

СПДД

10/1

Играя с топка

Демонстрира умения за строяване в кръг; придвижва се разпръснато с ходене и бягане; демонстрира умения за търкаляне на топка в права посока; изпълнява търкаляне на топка на зигзаг (около препятствия).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

ФД

ИДД

10/2

Зайчета

Участва в двигателна дейност за повишаване на физическата дееспособност, придвижва се с подскоци с два крака, прескача въже, поставено на земята.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

10/3

Танцувам

Изпълнява ОРУ; работи за подобряване на координацията между движенията на горните и долните крайници, за формиране на метроритмичен усет.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

XII

11

Аз харесвам

ЕПДД

ФД

11/1

Преминавам по мостчето

Придвижва се разпръснато със смяна на посоката при сигнал, демонстрира умения за равновесно ходене на пръсти, изпълнява равновесно ходене по гимнастическа пейка с асистенция от учител.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

11/2

Подвижни игри

Работи за развиване на двигателните качества и повишаване на физическата дееспособност в игрови условия, спазва правила.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

11/3

Игри на открито

Изпълнява двигателна дейност с оздравителна насоченост.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

12

Детската градина

ЕПДД

ИДД

12/1

Бързо строй се!

Изпълнява разучени ОРУ, придвижва се с ходене, бягане и скачане, демонстрира умения за строяване в кръг, придобива умения за строяване в редица.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

12/2

Катеря се в детската градина

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката, овладява катерене по гимнастическа стена, като стъпва на всеки напречник с два крака.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

12/3

Лазя в детската градина

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане, овладява лазене от коленна опора в права посока до предварително определена цел.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

13

Детската градина

ЕПДД

ФД

13/1

Скачам от пънчето

Изпълнява общоразвиващи упражнения, придвижва се с маршова стъпка (със и без музикален съпровод), придобива умения за качване върху ниско препятствие и скок с два крака в дълбочина.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

ИДД

ФД

13/2

Да украсим елхата

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане, пренася предмет, демонстрира бързина и съобразителност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

13/3

Докосни камбанката

Разнообразява и работи за усъвършенстването на ЕПД в игрови условия, спазва правила, докосва повдигнат (на 5 – 10 см над височината на повдигната ръка на дете) предмет.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

I

14

Аз пътувам

ЕПДД

ИДД

ФД

СПДД

14/1

Влак

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене в колона с ръце, поставени върху рамената на предното дете, в права посока и на зигзаг, подава топка с две ръце, с извивки наляво и надясно.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

14/2

Светофар

Изпълнява ОРУ с комплексна насоченост, придвижва се разпръснато и в колона със смяна на изходното положение на тялото.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

14/3

Пътувам с шейна

Участва в дейности със закаляваща и оздравителна насоченост, придобива умения за спускане с шейна, придобива представа за спорта спускане с шейни.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

15

Аз пътувам

ЕПДД

ИДД

ФД

15/1

Охлюв

Изпълнява ОРУ, изпълнява комбинации от ЕПД, формира умения за изтегляне от лег и тилен лег на гимнастическа пейка.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

15/2

Лазене и провиране

Изпълнява комплекс от ОРУ с натоварване на различни мускулни групи, проявява желание за участие в игри с лазене и провиране.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

15/3

Пътувам по света

Изпълнява групово комплекси от разучени ОРУ със знаменца на различни държави и музикален съпровод, следва инструкции.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

16

Всички се мият

ЕПДД

ИДД

ФД

16/1

Да прескоча реката

Изпълнява комплекс от ОРУ, придвижва се с ходене и бягане с промяна на темпа и посоката, изпълнява прескок на отбелязана на земята „рекичка“, затвърдява подскок с два крака намясто и придвижване с подскоци.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

16/2

Кой се мие в снега?

Участва в закаляващи процедури на открито, придвижва се при съпротивление, наблюдава природата през зимата.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

СПДД

16/3

Дръж балона над водата

Изпълнява ОРУ, придвижва се разпръснато до определена цел, придобива умения за подаване с две ръце и една ръка отгоре.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

17

Всички се мият

ЕПДД

ИДД

ФД

СПДД

17/1

След като спортувам

Изпълнява ОРУ, затвърдява уменията за строяване в редица, придобива представа за значението на хигиената за здравето, формира умения за подаване и ловене на гумена топка по двойки.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

СПДД

17/2

Игри на открито

Участва в занимания с оздравителна насоченост, търкаля снежни топки, придвижва се при съпротивление.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

17/3

След като спортувам

Изпълнява упражнения за вработване на организма, инициира провеждането на познати игри, формира хигиенни навици.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

II

18

Моят празник

ЕПДД

ФД

18/1

Да танцуваме

Изпълнява комбинации от ЕПД с музикален съпровод, развива метроритмичен усет, придвижва се в ритъм след инструкции.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

18/2

Играя любими игри

Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри, проявява емоционална удовлетвореност от игрова дейност, инициира провеждането на подвижни игри.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

СПДД

18/3

Играя любими игри

Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри, комбинация от ЕПД с търкаляне на топка в права посока и на зигзаг и ловене и подаване на гумена топка.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

19

Моят празник

ЕПДД

ФД

19/1

Да танцуваме

Извършва придвижване и двигателни задачи при дадена инструкция, строява се в кръг и се престроява в колона, участва в групови занимания с музикален съпровод.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

19/2

Празник в снега

Участва в двигателна дейност с оздравителна насоченост, придобива представи за необходима екипировка за зимни спортове, бяга при съпротивление в снега.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

ФД

19/3

Ансамблова композиция с цветя

(4 – 6 осморки)

Изпълнява упражнения с изправителен характер с музикален съпровод, придобива чувство за ритъм, движи се в ритъм.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

20

Моята страна

ЕПДД

ИДД

ФД

20/1

Пътувам с влак

Изпълнява ОРУ, строява се в кръг и се престроява в колона, придвижва се в права посока и на зигзаг в колона, придобива умения за екипна работа.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

20/2

Пътувам с автомобил

Изпълнява ОРУ, придвижва се разпръснато с промяна на начина на придвижване, посоката и темпа при сигнал, придобива представа за правила за движението по пътищата.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

20/3

Пътешествие

Изпълнява ОРУ, затвърдява ЕПД с комбинация от придвижване с ходене, подскоци, равновесно ходене върху гимнастическа пейка.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

21

Моята страна

ЕПДД

ИДД

ФД

21/1

Пътешествие

Изпълнява ОРУ, затвърдява ЕПД с комбинация от придвижване с лазене, прекатерване, прескок и провиране.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

ФД

21/2

Топката пътува

Изпълнява разучени ОРУ с общо въздействие, придобива представа за плътна топка, търкаля плътна топка в права посока и на зигзаг.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

ФД

СПДД

21/3

Баба Марта бързала

Изпълнява ОРУ с обща насоченост, строяване в кръг и престрояване в редица, бягане в коридор до определена цел.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

III

22

Хайде на хорцето!

ЕПДД

ИДД

ФД

22/1

„Опни ми, тропни ми“

Придобива представа за български народни танци, метроритмичен усет, изпълнява комбинация от движения с музикален съпровод.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

22/2

Игри на открито

Извършва двигателна дейност по избор с насочване от учителя; извършва ЕПД в инициирани сюжетни игри.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

22/3

Музикален стол

Изпълнява ОРУ, изпълнява движения с музикален съпровод, проявява бързина и съобразителност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация,

беседа, игрови метод, цялостен метод

23

Хайде на хорцето!

ЕПДД

ИДД

ФД

23/1

Хоро

Изпълнява ОРУ, придобива представа за български народни танци и значението им за запазването на традициите и обичаите, придобива умение за странично ходене вляво и вдясно с прибиране на догонващия крак, придвижване назад, напред.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

23/2

Подвижни игри

Изпълнява ОРУ, строяване и престрояване, придвижване с ходене и бягане със смяна на посоката при сигнал, участва в подвижни игри за повишаване на физическата дееспособност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ИДД

ФД

23/3

Народни игри – „Гърнета“,

„Едно, две, три, морето спи!“

Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри, придобива умения за спазване на правила, проявява емоционална удовлетвореност, взаимодейства с връстници.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

24

Животните и техните малки

ЕПДД

ФД

ИДД

24/1

„Квачка и пиленца“

Изпълнява ОРУ с обща насоченост, придвижва се с ходене и бягане, проявява емоционална удовлетвореност от участието в игрова дейност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

24/2

Като някои животни

Усъвършенства ЕПД в условията на игрова дейност, демонстрира придвижване с лазене, провиране, скачане.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

24/3

Като някои животни

Усъвършенства ЕПД в условията на игрова дейност, демонстрира придвижване с бягане, изтегляне по гимнастическа пейка, катерене.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

25

Животните и техните малки

ЕПДД

ФД

ИДД

25/1

Подвижни игри

Изпълнява ОРУ, бягане в коридор, скок на дължина от място, търкаляне на плътна топка с една ръка напред.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

ФД

25/2

Мога и така

Изпълнява ОРУ, придвижва се със странично ходене и с ходене назад до определен ориентир.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

25/3

„Милото котенце“

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане, демонстрира умения за строяване в кръг и престрояване в колона, изпълнява подражателни движения (придвижва се с лазене).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

IV

26

Диви животни

ЕПДД

ФД

ИДД

26/1

Кой е най-бърз?

Изпълнява двигателни задачи за повишаване на физическата дееспособност, развива бързина в подвижни игри, проявява емоционална удовлетвореност от участието в игрова дейност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

26/2

Скачам и прескачам

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане с промяна на посоката и темпа, участва в игри с придвижване, със скачане и прескачане на ниски препятствия с два крака (подражаваща форма).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

26/3

Катеря се и хвърлям

Изпълнява ОРУ, затвърдява катерене по гимнастическа стена или катерушка и подаване и ловене на гумена топка с две ръце.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

27

Диви животни

ЕПДД

ФД

СПДД

27/1

Къде живеят дивите животни

Придвижва се в група, участва в двигателна дейност с оздравителна насоченост, придобива представи за начини за оцеляване в планината и за необходима екипировка за туризъм.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

27/2

В планината

Изпълнява комбинации от ЕПД в игрови условия с тематична насоченост.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

27/3

Подвижни игри

Участва в организирана двигателна дейност с цел повишаване на физическата дееспособност, спазва правила за безопасност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

28

Плодове и зеленчуци

ЕПДД

ФД

ИДД

28/1

Точно в целта

Изпълнява ОРУ, придобива умения за хвърляне на малка топка в хоризонтална цел, демонстрира умения за строяване в редица, формира умения за строяване в колона.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

28/2

Прибирам реколтата

Изпълнява ОРУ, изпълнява комбинация от ЕПД с пренасяне на предмет (пластмасови плодове и зеленчуци).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

28/3

Откъсни черешките

Изпълнява ОРУ, придвижва се с бягане и ходене със смяна на темпа и посоката, демонстрира умения за катерене по гимнастическа стена с естествена координация, отскача на височина (за да докосне повдигнат предмет).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

29

Плодове и зеленчуци

ЕПДД

ФД

29/1

Да засадим зеленчуците

Извършва двигателна дейност, свързана с ежедневието на хората, придобива представа за жизнения цикъл на растенията.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

 

ЕПДД

ФД

29/2

Разходка на открито

Придвижва се в група, придобива представа за правила за безопасно придвижване в група, извършва двигателна дейност за повишаване на физическата дееспособност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

29/3

Внимавам!

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене, демонстрира концентрация и прецизност (изпълнява придвижване с ходене, като пренася плод или зеленчук в лъжица или се придвижва с малка пластмасова купа на главата – вътре се поставя плод или зеленчук).

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

V

30

Времето навън

ЕПДД

ФД

ИДД

30/1

Игри на открито

Извършва двигателна дейност по свой избор, инициира провеждането на двигателна дейност, извършва ЕПД, проявява положителни емоции от участието в игри на открито.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

СПДД

ИДД

30/2

Боулинг

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане, демонстрира умения за търкаляне на топка в права посока, формира умения за търкаляне със засилка от място, подрежда пособия.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

СПДД

30/3

Лекоатлети

Изпълнява ОРУ, придвижва се с ходене и бягане, строява се в кръг и се престроява в колона, формира умения за бягане с високо повдигнати колене и бягане в коридор.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

31

Времето навън

ЕПДД

ФД

ИДД

31/1

Станционна комбинация

Изпълнява ОРУ, изпълнява разучени елементи с цел затвърдяване на уменията и повишаване на физическата дееспособност.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

31/2

Слънчево е!

Изпълнява ОРУ, извършва двигателна дейност по избор с частична организация от учителя, спазва правила за безопасност, взаимодейства с връстници.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

ЕПДД

ФД

ИДД

31/3

С топка

Изпълнява ОРУ, участва в игри с хвърляне на малка топка, ловене и подаване, търкаляне на гумена топка (в права посока и на зигзаг), пренася и подрежда пособия за спорт.

Форми:

ПС

Методи: Обяснение, демонстрация, беседа, игрови метод, цялостен метод

32

Лято, здравей!

(измерване на нивото на физическа дееспособност) – изходяща диагностика

ЕПДД

ФД

СПДД

ИДД

32/1

Какво мога и какво научих

Демонстрира сила на горните крайници и издръжливост – изпълнява тестове за мускулна сила на ръцете, раменния пояс и гърба (хвърляне на плътна топка, 80 г) и тест за издръжливост (максимален брой клякания за 20 сек).

Форми: Педагогическа ситуация Методи: Педагогическо наблюдение, тестиране на количествени резултати, поточен

 

ЕПДД

ФД

СПДД

ИДД

32/2

Какво мога и какво научих

Демонстрира бързина – изпълнява тест за бързина (гладко бягане на 40 м).

Форми: Педагогическа ситуация Методи: Педагогическо наблюдение, тестиране на количествени резултати, поточен

ЕПДД

ФД

СПДД

ИДД

32/3

Какво мога и какво научих

Демонстрира умения за скок на дължина – изпълнява тест за мускулите на краката (взривна сила – скок на дължина от място с два крака).

Форми: Педагогическа ситуация Методи: Педагогическо наблюдение, тестиране на количествени резултати, поточен